พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร

     
 

พระมหากรุณาธิคุณ

เดือนมีนาคม 2542   
สิ่งอัศจรรย์ เกิดขึ้นจริงๆ  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยาวราช  ในช่วงตรุษจีน       
     คุณปิยะนุช  มาเฝ้าถวายของจิ๋ว ตรงบริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ้สเซส
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ตรัสถาม คุณปิยะนุช ว่ามาทำอะไรนี่ และมารดากับพี่ชายเป็นอย่างไรบ้าง 
     คุณปิยะนุช กราบบังคมทูลเรื่องมาเปิดชมรมของจิ๋ว ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ้สเซสนี้    
     สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  ที่ทรงมีพระเมตตาต่อคุณปิยะนุชและครอบครัวเป็นทุนเดิม 

ทรงเสด็จขึ้นมาที่ชมรมของจิ๋วโดยไม่มีใครคาดคิด  ในขณะที่ไฟฟ้าชั้น 2 ดับหมด และปิดบันไดเลื่อน เพื่อถวายการอารักขา พาให้ราชองค์รักษ์ปั่นป่วน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหมายเสด็จฯ 
ระหว่างทางเสด็จขึ้นบันไดมาที่ชมรมฯทรงเล่าเรื่องอ.ดรุณีนาถ  ให้ผู้ตามเสด็จฟังอย่างชื่นชมและเหนื่อยหอบไปพลางเนื่องจากบันไดสูง
คุณปิยะนุช  พาเดินทอดพระเนตรและถวายคำบรรยายเรื่องของจิ๋วที่ตนและมารดาสะสม ทรงฟังอย่างสนพระทัย และ ประทับอยู่ที่ชมรมของจิ๋ว นานถึง 20 นาที  คุณปิยะนุช ปลี้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณจนน้ำตาไหล 

   

 

 
Online:  1
Visits:  268,896
Today:  29
PageView/Month:  2,325